Rachunki bankowe

 1. Bank Spółdzielczy O/Limanowa Nr 28 8804 0000 0000 0023 3100 0002

Wpłaty z tytułu:

- opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renty planistycznej,

- dzierżaw, najmu, wykupu mieszkań, bezumownego korzystania, przekształceń,

- zajęcia pasa drogowego, wejścia w teren,

- mandatów, kar porządkowych,

- opłaty za korzystanie z przystanków,

- opłaty za korzystanie ze strefy płatnego parkowania (w szczególności za bilety parkingowe, abonamenty, opłaty dodatkowe).

 

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości os. fizycznych oraz os. prawnych, podatku od środków transportowych os. fizycznych oraz os. prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne konta, których numer jest podany w decyzji wymiarowej przesłanej do każdego podatnika.

Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać pod numerem telefonu:

  • Podatki 18 3372054 w. 139
  • Odpady komunalne 18 3372054 w. 140


2. Bank Spółdzielczy O/Limanowa Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004

Wpłaty na rachunek sum depozytowych w szczególności wpłaty wadium.