Rachunki bankowe

 1. Bank Spółdzielczy O/Limanowa Nr 28 8804 0000 0000 0023 3100 0002

Wpłaty z tytułu:

- opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renty planistycznej,

- dzierżaw, najmu, wykupu mieszkań, bezumownego korzystania, przekształceń,

- zajęcia pasa drogowego, wejścia w teren,

- mandatów, kar porządkowych,

- opłaty za korzystanie z przystanków,

- opłaty za korzystanie ze strefy płatnego parkowania (w szczególności za bilety parkingowe, abonamenty, opłaty dodatkowe).

 

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości os. fizycznych oraz os. prawnych, podatku od środków transportowych os. fizycznych oraz os. prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne konta, których numer jest podany w decyzji wymiarowej przesłanej do każdego podatnika.

Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać pod numerem telefonu:

  • Podatki 18 3372054 w. 139


2. Bank Spółdzielczy O/Limanowa Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004

Wpłaty na rachunek sum depozytowych w szczególności wpłaty wadium.


3. Bank Spółdzielczy O/Limanowa Nr 65 8804 0000 0070 0023 3100 0104


Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

W ramach konta została uruchomiona usługa płatności masowych; co oznacza uruchomienie indywidualnych numerów rachunków dla mieszkańców.

W roku 2020 nastąpiła zmiana rachunków indywidualnych do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w związku z wyodrębnieniem konta do wpłat w/w opłaty.

  • Odpady komunalne 18 3372054 w. 182