PARTNERZY

 

 

We współczesnym świecie coraz większego znaczenia nabiera współpraca i wymiana doświadczeń. Dlatego Limanowa, podobnie jak inne miasta i miasteczka w Polsce, poszukuje przyjaciół w bliższych i dalszych krajach Europy. Służy temu, realizowana już od wielu lat, idea Miast Bliźniaczych. Limanowa od wielu lat prowadzi współpracę międzynarodową.

Największe tradycje ma przyjaźń z miastem Dolny Kubin na Słowacji, która trwa od roku 1969. Początkowo dziedziną dominującą we wzajemnych kontaktach był sport, później współpraca przeniosła się na inne płaszczyzny. W kolejnych latach grono miast partnerskich powiększało się i obecnie - oprócz umowy z Dolnym Kubinem - Limanowa posiada porozumienia o współpracy  z Wathlingen w Niemczech oraz Truskawcem na Ukrainie, Nagykalo na Węgrzech. Ostatnio współpraca przeniosła się za ocean, gdyż w 2005 r. podpisano umowę o partnerstwie z miastem Niles w Stanach Zjednoczonych. W 2006 r. deklarację przyjaźni Limanowa podpisała z polskim miastem Mrągowo.

Celem zawartych porozumień jest rozwijanie wzajemnych kontaktów oraz propagowanie tradycji i kultury miast partnerskich. Bliskie kontakty prowadzone są na wszystkich płaszczyznach, od kulturalnej do ekonomicznej. Partnerstwo daje obu stronom możliwość zawierania przyjaźni, wzajemnego poznania, znalezienia podobieństw i zrozumienia odmienności, a także zwyczajów mieszkańców. W ramach wymiany kulturalnej w zaprzyjaźnionych z Limanową miastach miały okazję zaprezentować się: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Limanowianie”,  Orkiestra Dęta „Echo Podhala” oraz Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Bożej Bolesnej.

Wzajemne kontakty pozwalają także na wymianę poglądów i doświadczeń przedstawicieli samorządów, którzy pomimo odmiennych uwarunkowań narodowych i społecznych, są zainteresowani prezentacją swoich osiągnięć i chcą korzystać z wiedzy oraz doświadczeń przyjaciół z zagranicy. Przykładem może być wyjazd dyrektorów limanowskich szkół podstawowych do zaprzyjaźnionego Wathlingen, w celu zapoznania się z doświadczeniami szkół niemieckich i systemem, który u nas miał być wprowadzony w ramach reformy oświaty.

Limanowa zawsze mogła liczyć na pomoc swych przyjaciół z miast partnerskich. Nie zapomniano o nas w czasie powodzi, która dotknęła miasto w roku 1997. Każdego roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiają dary z Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Wspierana była również budowa Krzyża Jubileuszowego na Miejskiej Górze, a z okazji 125-lecia limanowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej strażacy z Wathlingen przekazali druhom z Limanowej bojowy wóz strażacki.

Rozwijać partnerskie więzi pomaga utworzone w 2004 r. Stowarzyszenie Miast i Gmin Partnerskich Limanowej. Stowarzyszenie to posiada osobowość prawną, a jego celem jest umożliwienie bliskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami miast we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, oświaty, sportu i turystyki.

Władze Limanowej dążą to tego, aby w sposób szczególny rozwijała się dwustronna korzystna wymiana w dziedzinach kultury, sportu, spraw społecznych i gospodarki, a przyjacielskie kontakty między mieszkańcami wszystkich zaprzyjaźnionych miast mogły być w dalszym ciągu pielęgnowane.