EUROREGION "TATRY"

 

ZWIĄZEK EUROREGION "TATRY"
 

 

Idea zbliżenia i współpracy pomiędzy Polską i Słowacją w rejonie Tatr narodziła się już w 1991 roku podczas konferencji samorządowej w Zakopanem. Rozmowy dotyczące instytucjonalizacji wzajemnych kontaktów prowadzone były przez kolejne lata. Wreszcie 26 sierpnia 1996r. na Kongresie Założycielskim w Nowym Targu powołano do życia Transgraniczny Związek Euroregion "Tatry". Stosowną umowę podpisali przedstawiciele samorządów miast, gmin i wsi członków euro­regionu z Polski i Słowacji. Umowa ta została znowelizowana na rocznicowym Nadzwyczajnym Kongresie w dniu 22 października 1999 r. Transgraniczny Związek tworzą: ze strony polskiej Związek Euroregion "Tatry" z siedzibą w Nowym Targu, a ze strony słowackiej Związek Region "Tatry" z siedzibą w Kieżmarku.


Granice euroregionu wytyczono na podstawie granic administracyjnych. W skład euroregionu po stronie polskiej wchodzi: 7 miast - Nowy Targ, Zakopane, Limanowa, Szczawnica, Rabka, Muszyna, Piwniczna i 14 gmin, zaś po stronie słowackiej 73 miejscowości z 8. powiatów: Namiestowo, Dolny Kubin, Twardoszyn, Liptowski Mikulasz, Poprad, Spiska Nowa Wieś, Kieżmark i Stara Lubownia. W sumie euroregion zajmuje powierzchnię około 8.150 km2, i zamieszkiwany jest przez około 540.000 mieszkańców.


Euroregion "Tatry" zajmuje obszar wyróżniający się wielkim bogactwem przyrodniczym, krajobrazo­wym i kulturowym. Geograficznie obejmuje on swoim zasięgiem polsko-słowackie Tatry i Podtatrze z Magurą Orawską, Kotlinami: Orawsko-Nowotarską, Liptowską, Popradzką oraz Pieninami, Gorcami, Górami Choczanskimi i częściowo Beskidem Żywieckim, Sądeckim, Małą i Wielką Fatrą, Górami Straceńskimi i Lewockimi. W skład regionu wchodzą historyczno-kulturowe krainy: Spisz, Orawa, Podhale i Liptów z zachowaną tradycją oraz dobrami kultury materialnej i duchowej. Znajduje się tu aż pięć parków narodowych: Tatrzański, Pieniński, Babiogórski, Gorczański i Słowacki Raj, parki krajobrazowe i liczne rezerwaty przyrody Największe rzeki to Dunajec, Raba, Poprad, Hornad, Wag i Orawa.

Działalność euroregionu opiera się o następujące zasady: partnerstwa i równoprawności stron, zachowania tożsamości narodowej, państwowej, lokalnej i regionalnej, pełnej dobrowolności współ­pracy, parytetu władz oraz konsensusu stron przy podejmowanych uchwałach i decyzjach. Władze Euroregionu są wspólne, a ich organy to Kongres, Rada, Komisja Rewizyjna, Sekretarze i komisje robocze.

Euroregion "Tatry" stawia sobie za cel wszechstronną działalność na rzecz obszarów przygra­nicznych Polski i Słowacji ochronę przyrody i środowiska, współpracę na rzecz rozwoju gospodarki i handlu, kultury, sztuki, nauki i turystyki, a także tworzenie warunków dla usprawniania i rozszerzania ruchu granicznego.

Przez pięć lat działalności euroregion osiągnął znaczne sukcesy: zainicjował i uczestniczył w wielu przedsięwzięciach z dziedziny kultury i sportu, które na trwałe wpisały się w kalendarz dorocznych imprez, wśród nich można wymienić "Euroregion bez granic", "Dni kultury słowackiej w Polsce" i "Dni kultury polskiej na Słowacji", "Święto pasterskie na Górnej Orawie", Festiwal Kultury pogranicza "Spiska Watra", wymianę wystaw i koncertów, "Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Euroregionu" czy "Euroligę w Kolarstwie Górskim". Zapowiedzią rozwoju współpracy gospodarczej było "Polsko-Słowackie Forum Gospodarcze" oraz "Forum Miast Euroregionu Tatry", płaszczyzną wymiany myśli i twórczej inicjatywy były sesje i spotkania naukowe, żeby wymienić tylko: "Dzieje Spiszą jako przykład przenikania się wielu kultur: słowackiej, polskiej, węgierskiej, niemieckiej" oraz "Polityczne i ekonomiczne problemy Euroregionu Tatry". Związek spełnia również ważną rolę jako grupa nacisku na organy władzy państwowej w sprawach ruchu granicznego, znoszenia barier celnych i uruchamiania nowych przejść granicznych.

Dzięki tym i podobnym działaniom Euroregion "Tatry" funkcjonuje w wyobrażeniach zbioro­wych mieszkańców po obu stronach granicy, a zainicjowana prze niego aktywizacja kontaktów transgranicznych zaowocowała pojawieniem się wielu samorządowych i indywidualnych inicjatyw prowadzących do nawiązywania współpracy oraz zacieśniania więzi pomiędzy mieszkańcami pogranicza. Dużą rolę w rozwoju dwustronnej współpracy pomiędzy poszczególnymi miastami i wsiami odegrała realizacja projektów z Funduszu Phare, którym poświęcamy niniejszą publikację.
 
http://www.euroregion-tatry.eu/

 

NAGRODA ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ

Na Kongresie Euroregionu „Tatry” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniu 26 czerwca 2013r.  Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda odebrał Nagrodę im. Petera Buriana przyznawaną samorządom, których działalność i osiągnięte rezultaty mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych oraz które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

 

 

Nagrodę otrzymało również miasto Dolny Kubin, z którym Limanowa współpracuje już od przeszło 44 lat i wspólnie realizuje projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej.

 


Nagroda dla najlepiej współpracujących samorządów - członków Euroregionów „Tatry” – przyznana została po raz pierwszy w historii – tym bardziej cieszy fakt, że nasze miasto znalazło się w gronie wyróżnionych. Jest to uhonorowanie współpracy ze związkiem Euroregion, jak też współpracy ze słowackim Dolnym Kubinem.

 


Patronem Konkursu jest zmarły w 2012 roku Peter Burian, współzałożyciel Euroregionu "Tatry", długoletni przewodniczący słowackiej części Euroregionu, pomysłodawca i realizator wielu transgranicznych przedsięwzięć i wydarzeń, od początku zaangażowany w kształtowanie i rozwój współpracy w ramach Euroregionu "Tatry".

Spotkanie w Bukowinie Tatrzańskiej było również okazją do zaprezentowania i promocji naszego miasta. Przed członkami Kongresu wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Limanowianie”.
Został zaprezentowany również film promocyjny o naszym mieście, a Burmistrz Miasta Władysław Bieda przedstawił historię współpracy naszego miasta z Dolnym Kubinem na Słowacji oraz omówił zrealizowane projekty oraz te, które są zaplanowane do realizacji na najbliższe miesiące.

 

 

 

Zobacz również:  Miasto uzyskało dofinansowanie z UE