Stowarzyszenie Miast i Gmin Partnerskich Limanowej

 

STOWARZYSZENIE GMIN I MIAST PARTNERSKICH 

 

LIMANOWEJ

 

Miasto Limanowa od wielu lat współpracuje z miastami i gminami położonymi poza granicami naszego kraju.

Są to:

  • - WATHLINGEN (Niemcy)
  • - DOLNY KUBIN (Słowacja)
  • - NAGYKALLO (Węgry)
  • - TRUSKAWIEC (Ukraina)
  • - NILLES (USA)

 
Zamysłem władz miasta jest, aby współpraca zagraniczna odbywała się nie tylko na płaszczyźnie samorządowej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej. Dlatego też podjęto działania, aby zainteresować współpracą i wymianą międzynarodową bezpośrednio mieszkańców, rodziny, młodzież, dzieci, przedsiębiorców, rzemieślników itd. W tym celu powołano STOWARZYSZENIE MIAST I GMIN PARTNERSKICH LIMANOWEJ, które posiada osobowość prawną i skupia mieszkańców Limanowej zainteresowanych współpracą zagraniczną. Przynależność do stowarzyszenia jest dobrowolna. Ma ono charakter otwarty, każdy kto zdeklaruje chęć uczestnictwa w inicjatywie może stać się członkiem stowarzyszenia, tym samym brać czynny udział w wymianie i współpracy międzynarodowej.

Stowarzyszenie Miast i Gmin Partnerskich Limanowej zostało zarejestrowane 29.07.2004r. w Krajowym Rejestrze Sadowym. Obecnie liczy 57 członków, w tym: 54 osoby fizyczne i 3 stowarzyszenia.

Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:


Utrzymywanie stałej więzi pomiędzy miastem Limanowa a miastami: Wathlingen (Niemcy), Dolny Kubin (Słowacja), Nagykallo (Węgry), Truskawiec (Ukraina), Niles (USA), a także innymi miastami z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spoza jej granic, które wyrażą taką wolę i podpiszą porozumienie o współpracy z miastem Limanowa.
Umożliwienie bliskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami tych miast a mieszkańcami miasta Limanowa we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, oświaty, sportu i turystyki.

 

Adres:  34-600 Limanowa, ul. Jordana 3
Prezes: Irena Grosicka, tel. 509-482-152

 

Do pobrania:

Deklaracja

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia