Sekretarz Miasta

 

Sekretarz Miasta Limanowa

mgr Marek MATRAS

 


Absolwent Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość.

Studia Podyplomowe w zakresie:

  • Szacowania Nieruchomości - ukończone w 2008 r. na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
  • Zarządzania Kapitałem Ludzkim - ukończone w 2013 r. na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zdany w dniu 16 marca 2013 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Od 1996 r. do 1997 r. praca sezonowa w Przedsiębiorstwie Produkcji Lodów „KORAL” w Limanowej.

Od 15 marca 1999 r. do 30 marca 2011 r. praca w Urzędzie Miasta Limanowa Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Komunikacji, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na stanowiskach od młodszego referenta do inspektora ds. komunikacji i infrastruktury technicznej.

Od 1 kwietnia 2011 r. Sekretarz Miasta Limanowa.

Od 2011 r. członek Forum Sekretarzy Polski Południowej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.