Realizowane projekty


Największe tradycje ma przyjaźń naszego miasta z miastem Dolny Kubin na Słowacji. W 1968r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy województwami krakowskim i Banska Bystrica. Na podstawie tej umowy władze sportowe województwa krakowskiego zaproponowały miastu Limanowa podjęcie współpracy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki. W 1969 r. miała miejsce pierwsza wymiana delegacji obu miast.

Dziedziną dominującą we wzajemnych kontaktach początkowo był sport, później zakres współpracy został poszerzony o nowe dziedziny tj., współpracę szkół, samorządów, parafii, współpracę kulturalną oraz sportowo-turystyczną.

26 sierpnia 1994 roku powołano Transgraniczny Związek Euroregion "Tatry" działający na polskim i słowackim Podtatrzu, do którego w styczniu 2000 r. wspólnie z Dolnym Kubinem przystąpiła Limanowa. Miasta zaczęły ubiegać się o środki w ramach Euroregionu i realizować wspólne projekty.

 

"DZIEŃ DOLNEGO KUBINA W LIMANOWEJ - 35 LAT WSPÓŁPRACY MIAST"
W roku 2004 r. Limanowa realizowała projekt: „Dzień Dolnego Kubina w Limanowej – 35 lat współpracy miast”, na który miasto otrzymało dotację w wysokości 7369 € w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja Phare 2001.  Celem nadrzędnym projektu było podsumowanie i promocja trwającej już od 35 lat współpracy miast Limanowa - Dolny Kubin.  Impreza była doskonałą okazją do inwentaryzacji dorobku obydwu miejscowości wynikającego ze wzajemnych kontaktów,  a także do ogólnej prezentacji ich społeczno- gospodarczo-kulturalnego potencjału narodowego. Z tej okazji została wydana okolicznościowa publikacja podsumowująca współprace obydwu miast. Projekt poprawił wiedzę mieszkańców o prowadzonej od 1969r. współpracy, zwiększył zainteresowanie turystyczne tymi miejscowościami i umożliwił zaangażowanie się różnym grupom społecznym w dalszą współpracę. Podczas „Dnia Dolnego Kubina w Limanowej”: na limanowskim rynku wystąpiły zespoły  muzyczne z zaprzyjaźnionego miasta, artyści profesjonalni  i amatorzy z Dolnego Kubina mieli okazje zaprezentować swoją twórczość w Miejskiej Galerii Sztuki Biblioteki Publicznej, odbyła się prezentacja firm z Dolnego Kubina, podczas „Degustacji Potraw” - mieszkańcy Limanowej mieli okazję zakosztować potraw regionalnych partnera ze Słowacji, na stadionie Klubu Sportowego „Limanovia” rozegrane zostały mecze piłkarskie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej miała miejsce promocja  wydawnictwa, pt. „35 lat współpracy miast Limanowa – Dolny Kubin”, podpisana została oficjalna umowa o współpracy pomiędzy Miastem Limanowa i Miastem Dolny Kubin a na zakończenie wspólnie spędzonego „Dnia z Dolnym Kubinem” odbyło się ognisko dla mieszkańców Limanowej i Dolnego Kubina.

 


"ZAŚPIEWAJMY RAZEM"
W roku 2006 Limanowa realizowała projekt Noworoczne Kolędowanie „ZAŚPIEWAJMY RAZEM”, który polegał na zorganizowaniu dwóch koncertów noworocznych w miastach Limanowej i Dolnym Kubinie. Spotkanie – najpierw w Limanowej, a następnie w Dolnym Kubinie – przyczyniło się do promocji obu miast i pogłębienia obustronnej przyjaźni pomiędzy mieszkańcami. Pozwoliło również na nawiązanie nowych kontaktów kulturalnych pomiędzy szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie obydwu miast. Wspólna impreza poprawiła wiedzę mieszkańców o prowadzonej współpracy kulturalnej, turystycznej i sportowej, a tym samym zachęciła mieszkańców do czynnego angażowania się w nowe, wspólne przedsięwzięcia. Podczas pierwszego Koncertu, który odbył się w Limanowskim Domu Kultury zaprezentowały się zespoły z Miasta Dolny Kubin na Słowacji, w tym zespół „Amandolos”. Drugi Koncert miał w miejsce w Dolnym Kubinie. Na koncercie tym wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej z Limanowej oraz  Zespół „Limanowianie”. Podczas koncertów zaprezentowane zostały tradycyjne kolędy i pastorałki, a także zwyczaje związane  z obrzędami kolędniczymi. Spotkaniom towarzyszyła degustacja potraw regionalnych przygotowana przez miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. Realizacja projektu stała się okazją do prezentacji i promocji zaprzyjaźnionych miast Dolnego Kubina i Limanowej, pozwoliła na poznanie zwyczajów noworocznych kultywowanych po obu stronach granicy.


DZIECIĘCE WARSZTATY KULTURALNE „GRANICA CZY TYLKO MIEDZA”
W 2007 biblioteki z obu partnerskich miast w ramach wspólnego projektu pod nazwą „Granica czy tylko miedza” zorganizowały warsztaty kulturalne dla dzieci i młodzieży z obu miast.  Organizatorem była limanowska Miejska Biblioteka Publiczna, a słowackim partnerem Oravská Knižnica Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków europejskich Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka. Mikroprojekty.
Jego zamierzeniem było stworzenie a następnie pogłębienie relacji między dziećmi polskimi i słowackimi oraz prezentacja kultury i tradycji obydwu miast i regionów, uwzględniając sprawy dnia codziennego. Impreza miała też na celu pokazać i uświadomić młodym ludziom, jak wiele nas łączy jako sąsiednie kraje i narody słowiańskie.
W Warsztatach wzięła udział grupa 40 dzieci. Połowa z limanowskiego Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 i połowa z Základnej Školy Martina Kukučína w Dolnym Kubinie. Pierwsza część Warsztatów odbyła się 21-22 kwietnia 2007 roku w Limanowej. Poświęcono ją tematyce związanej z tradycją i obrzędami Świąt Wielkanocnych.
Prócz zajęć warsztatowych obie grupy zwiedziły miasto: zabytki, urzędy i instytucje: Bazylikę Limanowską, Urząd Miasta, Bibliotekę i Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej. Był też czas na relaks, zabawę. Program polskiej części Warsztatów zakończyło na drugi dzień uroczyste śniadanie z tradycyjnym wielkanocnym nakryciem stołu, zawody sportowe oraz program artystyczny.
Niecałe dwa miesiące później impreza przeniosła się do Dolnego Kubina. 15 czerwca z rewizytą zjechali tam młodzi limanowianie. Z poznanymi dwa miesiące wcześniej rówieśnikami sprawdzali, czy istnieje między nimi jakaś granica, czy może jest to tylko miedza. Po dotarciu na miejsce zwiedzili Bibliotekę Orawską, Bibliotekę Wawrzyńca Čaploviča z zabytkowymi drukami oraz Galerię Orawską. Potem limanowianie udali się do Základnej Školy Martina Kukučína. Tam nastąpiło przywitanie się uczniów. Po południu młodzi, podzieleni na cztery grupy, wykonywali zadania i prace, które potem były oceniane. Wykonywali ozdoby z żelków, drutu, taśm i bibuł, szycie lalek. Na przemian czytali też baśnie J.CH. Andersena, co wywoływało dużo śmiechu i zabawy. Po wspólnej kolacji słowaccy przyjaciele przedstawili specjalnie przygotowany program artystyczny (pantomima, play back, indywidualne i grupowe występy wokalne). Dzień zakończyła dyskoteka na świeżym powietrzu. Drugiego dnia po śniadaniu i pożegnaniu z dyrekcją szkoły limanowianie ruszyli w drogę powrotna. Zatrzymali sie jeszcze w nieodległym od Dolnego Kubina Zamku Orawskim, który zwiedzili. Następnie już - bez kontroli na granicy, co symbolicznie znamionowało, że dzieli nas już tylko miedza – wrócili szczęśliwie do Limanowej. Rzeczowym efektem Warsztatów jest wydany przez limanowską bibliotekę DZIECIĘCY INFORMATOR KULTURALNY. To dwujęzyczne wydawnictwo w którym utrwalono zdobytą przez uczestników wiedzę na temat historii, tradycji, kultury i zwyczajów panujących w obydwu partnerskich miastach.„TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY”
Limanowska Miejska Biblioteka Publiczna, przy partnerskim wsparciu Biblioteki Orawskiej im. Antona Habovstiaka z Dolnego Kubina, zrealizowała mikroprojekt z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka. Nosił on ogólną nazwę TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY. Termin realizacji przedsięwzięć w ramach mikroprojektu: 2010 rok.
Cele projektu:
- szersze włączenie się w obchody 40-lecia współpracy miast partnerskich Limanowej i Dolnego Kubina
- promowanie przygranicznych regionów wraz z ich dorobkiem kultury materialnej i duchowej
- kreowanie transgranicznych inicjatyw lokalnych z elementami edukacyjnymi i umożliwienie stworzenia wspólnych produktów kulturowych
- wzajemna, bilateralna wymiana kulturalna i konsolidacja obydwu środowisk w wymiarze społecznym, zawodowym i artystycznym


Ogółem na projekt złożyły się trzy działania, osobno opatrzone tytułami związanymi z nazwą podstawową całego przedsięwzięcia. Były to:
1. Międzynarodowy konkurs fotograficzny (TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W OBIEKTYWIE).
Namacalnym efektem konkursu było:
- wydanie wspólnego fotoalbumu z nagrodzonymi i najlepszymi zdjęciami w trzech wersjach językowych Fotoalbum - w polsko słowacko angielskiej wersji językowej - zawiera nagrodzone  i wyróżnione w konkursie fotografie. Jest ich tam ogółem 95, przy 81 autorach. W konkursie wzięło udział 97 uczestników (50 z Polski, 47 ze Słowacji). W sumie nadesłali oni na konkurs 720 prac.
- spotkania promocyjne fotoalbumu w obu miastach.
W Limanowej promocja fotoalbumu odbyła się 10 września; w Dolnym Kubinie – dziesięć dni później. W obydwu spotkaniach uczestniczyło ogółem 165 osób. Fotoalbum (egzemplarz bezpłatny) był rozdystrybuowany do prawie 300 podmiotów (osoby, instytucje, urzędy, stowarzyszenia, inni zainteresowani) po obydwu stronach granicy.
- pokonkursowe wystawy w Limanowej i Dolnym Kubinie
Na wystawie prezentowane były ogółem 322 fotografie wszystkich tych uczestników, których jury konkursowe nagrodziło bądź wyróżniło. Wystawa – przez okres miesiąca – prezentowana była po obydwu stronach granicy: najpierw w limanowskiej Miejskiej Galerii Sztuki, następnie w Miejskim Centrum Kultury w Dolnym Kubinie. Ogółem zwiedziło ją prawie 700 osób.
2. Polsko-słowacka konferencja z panelami tematycznymi (TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W DEBACIE).
Konferencja odbyła się w Limanowej w dniach 10-11 czerwca 2010r. Podzielona była na trzy panele tematyczne.
- Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku. Definicja, istota, sposoby przeciwdziałania.
- Walory turystyczno-krajoznawcze, etnograficzne oraz kulturalne obydwu regionów. Podobieństwa i różnice.
- Wspólne doświadczenia transgraniczne i dorobek kulturalno-literacki.
Wystąpili na niej prelegenci specjaliści z Polski i Słowacji, znane i cenione osoby świata nauki i kultury (m.in. prof. Zbigniew Nęcki, prof. Jacek Wojciechowski, pisarz Andrzej Stasiuk, dr Darina Janovská czy dr František Jedinák)
Dopełnieniem konferencji, była eksponowana natenczas pokonkursowa wystawa, korespondująca z dwoma "regionalnymi" panelami tematycznymi. Po pierwszym dniu konferencji odbył się wyjazd szkoleniowy dla zaproszonych gości po regionie. Nosił on nazwę "Pilnujcie mi tych szlaków - śladami Jana Pawła II, W.Szymborskiej i W.Orkana po Ziemi Limanowskiej". W trakcie wyjazdu prowadzone były prelekcje tematyczne (tłumaczone też na język słowacki) o walorach, historii i ciekawostkach zwiedzanych miejsc.
Ogółem w dwudniowej konferencji wzięło udział 100 osób.
3. Wspólne, dwujęzyczne wydawnictwo literatów działających w klubach literackich Limanowej i Dolnego Kubina (TRANSGRANICZNY DIALOG KULTUROWY W LITERATURZE).
Wydano wspólną książkę współpracujących klubów literackich: Limanowskiego Klubu Literackiego i Klubu Literackiego FONTANA w Dolnym Kubinie. Nosi ona tytuł KTO MA CZAS i zawiera ogółem teksty 35 literatów. Po obydwu stronach granicy odbyły się spotkania promocyjne książki (23.07. w Limanowej, 27.07 w Dolnym Kubinie). Uczestniczyło w nich ogółem ponad 100 osób. Podobnie jak w przypadku fotoalbumu, książkę literatów rozdystrybuowano do ponad 250 podmiotów.
Z dniem 30 września 2010r. mikroprojekt zrealizowano i zamknięto.


„40 LAT RAZEM”
Limanowski Dom Kultury w latach 2009-2010 realizował projekt „40 lat razem”, który był doskonałą okazją do inwentaryzacji społeczno – kulturalnego  dorobku obydwu miejscowości. Przyczynił się również do prezentacji i promocji zaprzyjaźnionych miast, usystematyzowania wiedzy mieszkańców na temat współpracy i wzajemnych 40-letnich kontaktów oraz wzmocnienia więzi polsko – słowackiej.
W ramach projektu odbyły się m.in. wycieczki dzieci do Limanowej i Dolnego Kubina, których efektem będzie wystawa prac plastycznych „Limanowa i Dolny Kubin oczami dzieci”; opracowano dwujęzyczną stronę internetową dotyczącą projektu, nagrana została wspólna płyta zespołów folklorystycznych, młodzieżowych, chórów i artystów z Dolnego Kubina i Limanowej, opracowano album prezentujący zaprzyjaźnione miasta, zorganizowano w Limanowej dziesięciodniowy polsko - słowacki plener rzeźbiarsko-malarski, pt. „Sztuka nie zna granic” oraz rozegrano dwudniowy Sportowy Turniej Miast Limanowa – Dolny Kubin. Na finał w Limanowej odbyły się Dni Dolnego Kubina. W ramach tej imprezy wystąpiły kubińskie zespoły muzyczne, swoje prace zaprezentowały rzemieślnicy z miasta partnerskiego oraz odbyła się degustacja potraw, podczas której mieszkańcy Limanowej mieli okazję skosztować dań typowych dla kuchni słowackiej. W Galerii Sztuki Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się poplenreowa wystawa prac, a także promocja albumu prezentującego zaprzyjaźnione miasta i płyty muzycznej. Podpisana została również oficjalna umowa na dalsze lata o współpracy pomiędzy Miastem Limanowa i Miastem Dolny Kubin.

"REKREACJA RUCHOWA SZANSĄ NA INTEGRACJĘ PARTNERSTWA POLSKO-SŁOWACKIEGO"

W naszym mieście zrealizowana została długo oczekiwana szczególnie przez młodzież inwestycja – skatepark - plac przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych, gdzie sprawność fizyczną ćwiczą miłośnicy rolek, deskorolek i rowerów. Skatepark powstał obok Limanowskiego Domu Kultury w ramach projektu „Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego”, którego głównym celem jest poszerzenie i zacieśnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich Limanowej i Dolnego Kubina. W ramach projektu zrealizowane zostały również "Transgraniczne Zawody Deskorolkowe o Nagrodę Burmistrza Miasta Limanowa". Transgraniczne... ponieważ impreza odbyła się w dwóch miastach: Limanowej i Dolnym Kubinie. Na realizację w/w projektu miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie w wysokości 45 tys. EURO, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.


"LACHOWSKO-ORAWSKI FESTWIAL KULTUR"W ramach projektu „Lachowsko- Orawski Festiwal Kultur”, na który miasto uzyskano dofinansowanie w wysokości 55 tys. euro, zrealizowana została budowa muszli koncertowej oraz zorganizowany został festiwal prezentujący dorobek artystyczny kultury polskiej i słowackiej. Nowa MUSZLA KONCERTOWA ma być miejscem spotkań, imprez, koncertów i festynów. Istniejące przyziemia muszli zostały zaadoptowane. Znajdują się tam garderoba oraz pomieszczenia socjalne, a także publiczna toaleta. Oprócz wybudowania nowej muszli koncertowej w ramach dofinansowania zorganizowany został „Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur” prezentujący dorobek artystyczny z udziałem gości z Dolnego Kubina. Nowa muszla koncertowa stworzy możliwość organizowania corocznych  festiwali  oraz  będzie bazą do organizacji wielu imprez o charakterze lokalnym  i międzynarodowym. Będzie miejscem spotkań kultur polskiej i słowackiej oraz różnych grup docelowych, tj. młodzieży, dzieci, seniorów, zespołów regionalnych.