O Wathlingen

 

Zbiorowa Gmina Wathlingen


Zbiorowa Gmina Wathlingen powstała w wyniku komunalnej reorganizacji przez połączenie trzech gmin: Adelheidsorf, Nienhagen i Wathingen w roku 1973.

Położenie: około 10 km na południowy -wschód od Celle.
Powierzchnia: 68,52 km2
Liczba mieszkańców: 13 653

Burmistrz zbiorowej gminy Wathlingen: Wolfgang Grube
Przewodniczący Zarządu: Egon Fritz

 

Siedzibą główną całej gminy jest Wathlingen z urzędem głównym, finansami i urzędem meldunkowym. W Nienhagen mieści się urząd porządkowy, socjalny i urząd stanu cywilnego. Na terenie zbiorowej gminy Wathlingen znajdują się: 3 szkoły podstawowe, 1 szkoła centralna, 5 przedszkoli, 4 ochotnicze straże pożarne, 2 biblioteki, 1 szkoła wyższa, 1 hala kortu tenisowego i 3 korty tenisowe, 3 hale sportowe, 4 place sportowe, 1 basen pływacki kryty i otwarty.

Działają tu również zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa – trzy największe to: Dr. Alois Stankiewicz Wadelheidorf /wyroby z tworzyw sztucznych/; BEB w Nienhagen /zakład przemysłu naftowego/; kopalnia soli potasowej.

Oczyszczalnia ścieków zbudowana w 1962r. i powiększona w latach 1988/89 na 3 stopnie biologicznego oczyszczania. Oczyszczalni przewidziana jest na 15 000 mieszkańców. Dzienny przerób ścieków wynosi około 3000 m2. Wywóz śmieci prowadzony jest przez przedsiębiorstwa powiatu Celle. Śmieci i odpadki muszą być sortowane do specjalnych worków i pojemników. 

 

 

 

 

SAMTGEMEINDE WATHLINGEN
Niemcy
Am Schmiedeberg 1
29339 Wathlingen
Tel.: 05144/491-0
Fax: 05144/491-27

e-mail: info@wathlingen.de
http://www.wathlingen.de/

Burmistrz: Wolfgang Grube