Klub literacki

 

LIMANOWSKI KLUB LITERACKI

 Limanowski Klub Literacki to młode, nieformalne stowarzyszenie działające przy wsparciu i pod patronatem limanowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Klub założony został na jesieni 2007 roku. Tworzą go regionalni ludzie pióra, przyjaciele oraz współpracownicy biblioteki, osoby parające się twórczością literacką i chcący ją prezentować na forum publicznym. Klub formalnie jest młodą inicjatywą, ale literaci – również ci młodzi wiekiem – to osoby mające już na koncie własne wydawnictwa, doświadczenia literackie, nagradzane za swoją twórczość – nie tylko stricte literacką. Dorobek ma tutaj jednak drugorzędne znaczenie. Łączy ich to, że chcą się razem spotykać, dyskutować, współpracować, twórczo spierać i wspierać. Bywa, że klubowicze to nie tylko osoby piszące, ale równocześnie malarze, rzeźbiarze, dziennikarze, regionaliści, animatorzy kulturalni, podróżnicy czy fotograficy.
LKL należy do ogólnopolskiego projektu literacko-czytelniczego Dyskusyjnych Klubów Książki. Dyskusyjne Kluby Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek.
Działają one najczęściej przy bibliotekach. Klubowicze spotykają się raz na określony czas i dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej (książki dostarcza Klubom, na wcześniejsze zamówienie, organizator projektu). Zapraszają również do siedzib swoich Klubów wybranych pisarzy na spotkania autorskie. DKK działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn. TU CZYTAMY!, który promuje czytelnictwo. Krakowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna pełni funkcję instytucji koordynującej projekt na terenie Małopolski. Środki na działania DKK pochodzą z celowego programu Instytutu Książki.
LKL współpracuje z innymi, tożsamymi klubami: Klubem Literackim FONTANA z Dolnego Kubina, polsko-szkockim klubem literacko-czytelniczym ZIELONY BALONIK z Edynburga czy Klubem Literackim DURIA ze słowackiego Martina. Między innymi dzięki kontaktom i współpracy z tym ostatnim – od trzech lat delegacja LKL-u bierze udział w Martińskiej Poetyckiej Jesieni.
Jest to jedna z największych imprez poetyckich na Słowacji w której biorą udział zaproszone kluby literackie z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Ponadto klubowicze biorą udział w innych imprezach literackich: limanowskich Poetyckich Ogrodach, spotkaniach poetyckich Wrzosowisko w Piwnicznej czy Nocy Poetów, dużej krakowskiej imprezie poetyckiej.

Limanowski Klub Literacki jest formułą całkowicie otwartą na wszystkich zainteresowanych. Dodatkowe informacje można uzyskać w bibliotece, bądź pisząc na adres: lkl@mbp.limanowa.pl

Profil LKL-u: www.mbp.limanowa.pl/lkl