Prawa miejskie


Pierwsza udokumentowana wzmianka o Limanowej pochodzi z 1496 r. Mówi o wsi Ilmanowa należącej do rodu Słupskich herbu Drużyna. W XVI wieku jej właścicielem został Achacy Jordan herbu Trąby. W 1565 r. król Zygmunt August zezwolił na podniesienie wsi do rangi miasta. Materialnym śladem doniosłego momentu jest akt lokacyjny.

 

Miasto Limanowa prawa miejskie otrzymało 12 kwietnia 1565 roku

 

 

 

 

Limanowa w 2015 roku obchodzi wyjątkowy jubileusz 450-lecia nadania praw miejskich miastu prze króla Zygmunta Augusta.