WSPIERANIE SPORTU

 

 

Samorząd stara się wspierać wszelkie formy aktywności sportowo - rekreacyjnej swoich mieszkańców.

Główne formy pomocy finansowej obejmują: nieodpłatne udostępnienie bazy sportowej klubom, finansowanie działalności merytorycznej klubów, zakup sprzętu sportowego, współfinansowanie imprez sportowych odbywających się w mieście, dofinansowywanie wyjazdów na turnieje i zawody sportowe, finansowanie obozów sportowych, honorowanie najlepszych sportowców, organizacja powszechnej nauki pływania dla dzieci z klas nauczania początkowego.

 

UCHWAŁA NR XVI/77/2011 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Limanowa

 

UCHWAŁA NR XXIII/173/2016 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej