Wszystkie

1005 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.05.2012 r.

  Limanowa, dnia 10.05.2012 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk

3005 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29.05.2012 r.

Limanowa, dnia 29.05.2012r.                     OBWIESZCZENIE Na podstawie 38 , art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b  ,  c     ustawy z dnia 3 października  2008 r

0106 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 1.06.2012 r.

                                                                                     

1506 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.06.2012 r.

  Limanowa, dnia  15.06.2012 r. OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b i c,  art. 38 ,  art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku

3010 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2012r.

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs

archiwum wiadomości