Informacja o realizacji Projektu

2012-11-29 10:23

„Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”

W związku z realizacją projektu „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”, objętego umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-038/11-00 z dnia 02.05.2012 r. w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, do miesiąca listopada zostały dostarczone łącznie 52 zestawy komputerowe (tj. laptop + urządzenie wielofunkcyjne) wraz z podłączeniem do Internetu, w tym 40 zestawów dla gospodarstw domowych, osób objętych pomocą społeczną oraz 12 zestawów dla jednostki podległej Urzędowi Miasta tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, w której w ramach działań koordynacyjnych prowadzone będzie Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych.

Kwota za dostawę łącza Internetowego w okresie trwania projektu tj. 31 grudnia 2014 wyniesie: 63 304,00 zł brutto. Sprzęt komputerowy oraz opieka serwisowa sprzętu w okresie trwania projektu będą kosztować 312 492,47 zł brutto.

Tagi