Powstanie Informatycznego Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych

2013-01-10 09:22

Powstało Informatyczne Centrum Wspomagania

Od końca ubiegłego roku w limanowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych. Zapraszamy do korzystania. Można u nas bezpłatnie nie tylko zaznajomić się z obsługą komputera i jego technicznym środowiskiem, ale też znacząco podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności i kompetencje informatyczne – zachęcają organizatorzy.


Korzystanie z Informatycznego Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych (ICWOW) jest bezpłatne. Zlokalizowane jest w bibliotecznej czytelni popularno-naukowej (ul. M. B. Bolesnej 13, II piętro) i działa w godzinach pracy czytelni. Jego merytoryczną obsługą zajmuje się biblioteczny informatyk. W szczególności mogą z niego korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-materialnej (i poszukujące nowych możliwości rozwoju), bezrobotni (chcący podnosić swoje kompetencje lub poszukiwać za pomocą Internetu pracy), dzieci i młodzież (m.in. pragnący rozwijać swoje zainteresowania), niepełnosprawni, seniorzy, pracownicy merytoryczni (np. ośrodków pomocy społecznej) oraz inne grupy społeczne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i realizowanych projektów. Do nich w pierwszym rzędzie kierowana jest oferta ICWOW i dla nich organizowane będą kursy, działania i warsztaty z zakresu szeroko pojmowanego e-learningu. Będą one obejmować m.in. warsztaty z podstaw obsługi komputera, nowoczesnej obsługi biura, prowadzenia księgowości. Ponadto przeprowadzone będą kursy z programów i zagadnień takich jak:  Asystent Menedżera, Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, Grafika Komputerowa i Projektowanie stron WWW, Operator wprowadzania danych, Administrator sieci informatycznej, Telemarketer - pracownik Call Center i inne. Planowane są też kursy dla pracowników MOPS w ramach których podnosić będą swoje kwalifikacje związane z aktywnym pomaganiem osobom znajdującym się w trudnym położeniu (np. Kurs e-learningowy pt: System wsparcia osób wykluczonych społecznie w Polsce i w Europie przeznaczony dla instytucji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). W miarę możliwości i posiadanych kompetencji będziemy też starać się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych i organizować takie warsztaty, kursy czy spotkania, których życzyć sobie będą uczestnicy. Już teraz informujemy, że 14 stycznia przeprowadzimy warsztaty fotograficzne z obsługi GIMP-a, programu do cyfrowej obróbki i edycji zdjęć. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – podkreślają organizatorzy.


Dodatkowych informacji nt. funkcjonowania ICWOW można zasięgnąć pisząc na adres e-mail mbpl@op.pl.

Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych powstało w ramach projektu ”Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 




 

Autor: Miejska Biblioteka Publiczna
Tagi