Rozpoczęcie cyklu szkoleń dla Uczestników ostatecznych Projektu

2013-04-17 10:01

„Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, o rozpoczęciu cyklu szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” realizowanych w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, który to Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  


Szkolenia z zakresu obsługi komputera, programów komputerowych i narzędzi internetowych prowadzi firma szkoleniowa Kuźnia Projektów Kreatywnych Aleksandra Górny z Bielska – Białej od dnia 11.04.2013 r. do 31.05.2013 r.

 

Beneficjenci ostateczni zostali podzieleni pod względem wieku na 5 grup po 12 osób . Każda z grup odbędzie łącznie 30 godzin szkoleniowych.

 

Zajęcia odbywają się w Informatycznym Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych, które znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej, na sprzęcie komputerowym zakupionym również w ramach tego projektu.


Program szkolenia:
- Podstawy pracy z komputerem, m.in. pojęcie systemu operacyjnego, pliki i struktury folderów, operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia plików, konfiguracja podstawowych elementów systemu operacyjnego
- Zastosowanie wybranych programów użytkowych, m.in. edycja tekstu, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacja multimedialna, grafika komputerowa
- Możliwości Internetu, m.in. portale internetowe, wyszukiwanie informacji w Internecie i gromadzenie ich, zagrożenia związane z Internetem, publikowanie w Internecie, komunikatory i fora internetowe, poczta elektroniczna, zakładanie konta, wysyłanie i odbieranie listów, sklepy internetowe i portale aukcyjne
- Indywidualne konsultacje ze słuchaczami kursu w pracowni komputerowej.

 

Tagi