e-Inclusion PODSUMOWANIE ROKU 2013

 

 

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”

- PODSUMOWANIE ROKU 2013

 

Projekt „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” Miasto Limanowa realizuje od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie tj. 2 maja 2012r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

Celem ogólnym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom dorosłym z obszaru miasta Limanowa wykluczonym cyfrowo, które objęte są pomocą społeczną z racji trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności. Projekt obejmie osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz matki samotnie wychowujące dzieci. Dodatkowym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci pozostających pod opieką tych osób.

Celem szczegółowym jest dostarczenie narzędzi (sprzętu, dostępu do sieci) oraz wyposażenie Uczestników projektu w wiedzę i umiejętności obsługi komputera oraz programów i narzędzi internetowych, które będą przydatne w podejmowaniu prób wychodzenia z sytuacji kryzysowych,
w tym w szczególności sprawniejszego poszukiwania ofert pracy oraz wzrostowi atrakcyjności na rynku pracy.

 

Powyższe cele osiągane są poprzez dostarczenie łącznie 52 zestawów komputerowych wraz
z podłączeniem do Internetu: 40 zestawów (notebook + urządzenie wielofunkcyjne) dla gospodarstw domowych osób objętych pomocą społeczną oraz 12 zestawów dla jednostki podległej Urzędowi Miasta tj. świetlicy terapeutycznej, w której w ramach działań koordynacyjnych prowadzone jest Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych.

Sprzęt komputerowy dostarczyła firma TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 312.492,57 zł, natomiast dostęp do Internetu do dnia 31.12.2014 r. za kwotę 63.304,00 zł brutto zapewnia firma AirplusN Łukasz Wojcieszak ze Starej Wsi.

 

W ramach Projektu w kwietniu i maju 2013 r. firma szkoleniowa Kuźnia Projektów Kreatywnych Aleksandra Górny z Bielska – Białej przeprowadziła wśród Uczestników ostatecznych Projektu i członków ich rodzin szkolenia, które dotyczyły podstaw pracy z komputerem, zastosowania wybranych programów użytkowych, możliwości Internetu a także obejmowały indywidualne konsultacje ze słuchaczami kursu w pracowni komputerowej. Łącznie ze szkoleń skorzystało 60 osób. Wartość umowy wyniosła 5.850 zł brutto.

 

Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych (ICWOW) powstało 29.10.2012 r. i od tego czasu daje możliwość osobom nie posiadającym dostępu do sieci i sprzętu skorzystanie z komputera
i Internetu o wysokich parametrach łącza. Tylko w roku 2013 z Internetu w ICWOW skorzystało ponad 3300 osób.

ICWOW realizuje także szereg działań e-learningowych skierowanych do osób objętych pomocą społeczną oraz znajdujących się w trudnej sytuacji. W roku 2013 z tej formy działalności ICWOW skorzystało ponad 130 osób. Przeprowadzono tam m.in.:

- warsztaty z grafiki komputerowej w programie GIMP „Z KOJOTEM NIC TRUDNEGO”

- warsztaty z grafiki komputerowej dla podopiecznych MOPS w Limanowej,

- indywidualne warsztaty z obsługi komputera  i korzystania z Internetu,

- warsztaty literacko – graficzne dla dzieci i młodzieży z zakresu składu tekstu i projektowania okładki ksiązki za pomocą komputera

Ponadto osoby korzystające z ICWOW na bieżąco otrzymują praktyczne wskazówki oraz pomoc przy obsłudze komputera, programów komputerowych oraz Internetu.

 

 

Tagi