Projekty dofinansowane z UE

Miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację projektów:

 

„Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego”

 

W naszym mieście zrealizowana została długo oczekiwana szczególnie przez młodzież inwestycja – skatepark - plac przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych, gdzie sprawność fizyczną ćwiczą miłośnicy rolek, deskorolek i rowerów. Skatepark powstał obok Limanowskiego Domu Kultury w ramach projektu „Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego”, którego głównym celem jest poszerzenie i zacieśnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich Limanowej i Dolnego Kubina. W ramach projektu zrealizowane zostały również "Transgraniczne Zawody Deskorolkowe o Nagrodę Burmistrza Miasta Limanowa". Transgraniczne... ponieważ impreza odbyła się w dwóch miastach: Limanowej i Dolnym Kubinie. Na realizację w/w projektu miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie w wysokości 45 tys. EURO, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Więcej .....

 

 

„Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur”

 

W ramach projektu „Lachowsko- Orawski Festiwal Kultur”, na który miasto uzyskano dofinansowanie w wysokości 55 tys. euro, zrealizowana została budowa muszli koncertowej oraz zorganizowany został festiwal prezentujący dorobek artystyczny kultury polskiej i słowackiej. Nowa MUSZLA KONCERTOWA ma być miejscem spotkań, imprez, koncertów i festynów. Istniejące przyziemia muszli zostały zaadoptowane. Znajdują się tam garderoba oraz pomieszczenia socjalne, a także publiczna toaleta. Oprócz wybudowania nowej muszli koncertowej w ramach dofinansowania zorganizowany został „Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur” prezentujący dorobek artystyczny z udziałem gości z Dolnego Kubina. Nowa muszla koncertowa stworzy możliwość organizowania corocznych  festiwali  oraz  będzie bazą do organizacji wielu imprez o charakterze lokalnym  i międzynarodowym. Będzie miejscem spotkań kultur polskiej i słowackiej oraz różnych grup docelowych, tj. młodzieży, dzieci, seniorów, zespołów regionalnych. 

Więcej ....

 

"Telemost pomiędzy Limanową i Dolnym Kubinem"

 

Miasto Limanowa uzyskało dofinansowanie w wysokości 95% na realizację projektu pod nazwą „Telemost pomiędzy Limanowa i Dolnym Kubinem”, którego całkowita wartość to około 32 tys. euro. 
Limanowa i Dolny Kubin to miasta partnerskie, których współpraca trwa przeszło 45 lat. Miasta do tej pory realizowały wspólnie wiele mniejszych lub większych projektów. Mimo długiej współpracy i wielu międzynarodowych spotkań, nie wszyscy mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w wymianie partnerskiej. Dlatego też, projekt „Telemost pomiędzy Limanową i Dolnym Kubiniem“ ma to zmienić. Za jego pomocą wszyscy mieszkańcy Dolnego Kubina i Limanowej, będą mieli okazję uczestniczyć biernie lub czynnie w życiu i wydarzeniach przyjaciół z partnerskiego miasta.  W ramach projektu został bowiem zakupiony mobilny telebim, przez który będą relacjonowane mieszkańcom Limanowej i Dolnego Kubina ważne wydarzenia odbywające się w obydwóch miastach. Telebim będzie relacjonował mieszkańcom Limanowej wydarzenia, które odbywają się w Dolnym Kubinie, przybliżał im partnera ze Słowacji i promował zaprzyjaźnione miasto. Jednocześnie – zgodnie z ustalonym harmonogramem – wnioskodawca będzie udostępniał sprzęt partnerowi do przeprowadzania wideorelacji imprez z Limanowej dla mieszkańców Dolnego Kubina.
Zamysłem projektu jest promocja i prezentacja obydwu miejscowości, ich historii, kultury, gospodarki i codziennego życia, wzrost świadomości na temat współpracy, zacieśnienie i poszerzenie wzajemnym dobrosąsiedzkich stosunków. Władze samorządowe chcą zainteresować współpracą jak największą ilość mieszkańców, aby współpraca odbywała się nie tylko na płaszczyźnie samorządowej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej, aby spotykali się zwyczajni ludzie, którzy dzięki serdecznym rozmowom i wymianie doświadczeń będą zyskiwali nowych, prawdziwych przyjaciół. Projekt ma zachęcić mieszkańców, lokalne instytucje organizacje i stowarzyszenia do angażowania się we współpracę oraz wspólnie realizowane inicjatywy.

Więcej ...

 

 

„Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.