Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 356/10 obr 4 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 356/10 obr 4 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym

Ogłoszenie

 

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

 

            Na dzień 17 października 2019 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000- został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu położonym przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 356/10 obr 4 m. Limanowa objętą księgą wieczystą nr NS1L/00029557/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Miasta Limanowa.

            Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

 

 

 

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 25.10.2019 r. do dnia 01.11.2019 r.

 

 

Tagi