Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabloniec 1914


Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914

KONTAKT:
34-600 Limanowa
ul. Kościuszki 6


Zarząd Stowarzyszenia:
Marek Sukiennik - Prezes
Józef  Twaróg  -Wiceprezes
Kazimierz Józef Pasiut - Sekretarz
Maria Stanisława Dąbrowska Czernek - Skarbnik
Bogusław Sukiennik - Członek

 

Więcej o Stowarzyszeniu na: www.lsho-jabloniec1914.pl