ODPADY KOMUNALNE - FIRMY

Urząd Miasta Limanowa                                                                                                                                  Limanowa, dn.2018.02.21

Ul. Jana Pawła II nr 9                                                                      

34-600 Limanowa

Zestawienie przedsiębiorców

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod

Telefon

NIP

Regon

1.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Rzeczna

7

Limanowa

34-600

(18)3372491

7372196196

121842461

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. zoo „EMPOL” Os. Rzeka 133 Tylmanowa 34-451 182625095 7352497196 492841416

3.

Zbiór i Segregacja Odpadów   105 Zegartowice 32-413   6811821834 356520287

4.

Firma Handlowo- Usługowa   482 Iwkowa 32-861 146844059 8691029334 850248845

5.

Przedsiębiorstwo Obrotu  Surowcami wtórnymi Wyspiańskiego 3 Nowy Sącz 33-300   7341012350 490376978

6.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. Słowackiego 82 Myślenice 32-400   6811887431 120003793

7.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. zoo Barska 12 Kraków 31-580   6762460430 122729525

8.

NOVA Sp z o.o. Śniadeckich 14 Nowy Sącz 33-300   7342570141 491873822

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk   94A Wola Jachowa Górno 26-008   6571053027 291128177