TERMINY WYWOZU ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku:

 

 


 
Aktualnie stawki opłat wynoszą:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy od 1 stycznia 2020 r.:
28,00 zł - odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (opłata za 1os/miesiąc)
84,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  (opłata za 1os/miesiąc)


Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 1 stycznia 2020 r.:
165,00 zł - odpady gromadzone w sposób selektywny (opłata za rok)
495,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata za rok)


******************************************************************************

Stawka opłaty za odpady komunalne od 1 lutego 2019 r.:
26,00 zł - odpady gromadzone w sposób nieselektywny (opłata za 1os/miesiąc)
13,00 zł – odpady gromadzone w sposób selektywny (opłata za 1os/miesiąc)

*******************************************************************************

Stawka opłaty za odpady komunalne od I kwartału roku 2018:

12,00 zł – odpady gromadzone w sposób nieselektywny (opłata za 1os/miesiąc)
7,00 zł – odpady gromadzone w sposób selektywny (opłata za 1os/miesiąc).


********************************************************************************

Stawka opłaty za odpady komunalne od I kwartału roku 2017:

12,00 zł – odpady gromadzone w sposób nieselektywny (opłata za 1os/miesiąc)
7,00 zł – odpady gromadzone w sposób selektywny (opłata za 1os/miesiąc).*********************************************************************************


Stawka opłaty za odpady komunalne od II kwartału roku 2016:

9,50 zł – odpady gromadzone w sposób nieselektywny (opłata za 1os/miesiąc)
5,50 zł – odpady gromadzone w sposób selektywny (opłata za 1os/miesiąc).Stawka opłaty za odpady komunalne w I kwartale roku 2016:
11 zł – odpady gromadzone w sposób nieselektywny (opłata za 1os/miesiąc)

7 zł – odpady gromadzone w sposób selektywny (opłata za 1os/miesiąc).


Aktualnie obowiązujący druk deklaracji

 

Opłaty powinny być wnoszone terminowo na konto wskazane w informacji, które będą dostarczone do mieszkańców.

Terminy opłat za poszczególne kwartały:
I kwartał – do 15 marca
II kwartał – do 15 czerwca
III kwartał – do 15 września
IV kwartał – do 15 grudnia


Termin uiszczenia opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
Za cały rok - do 15 września

Uwaga!

Mieszkańcy są również zobowiązani do złożenia kolejnej deklaracji każdorazowo w przypadku zaistnienia zmiany, tj. innej liczby mieszkańców. Na bieżąco będzie prowadzona weryfikacja danych zawartych w deklaracjach oraz egzekwowanie należnych opłat.


Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku:

 

Wywóz nieczystości stałych z budynków jednorodzinnych z terenu Miasta Limanowa- podział miasta na poszczególne strefy

 

Strefa

ulice

I

Rynek, Jana Pawła II, Krótka, Mordarskiego, Łazarskiego, Szwedzka, Kowalskiego, Konopnickiej, ks. Jońca, Potok

II

Żwirki i Wigury, Topolowa, Marszałkowicza, Marsów, Lotnicza, Tęczowa Dworska, Dunarowskiego, Działkowców, Podhalańska, Beskidzka, Wilhelma Tabora, Staniszewskiego, Gębika

III

J. Marka, Z. Augusta, Jeżynowa, Sportowa, Andrusikiewicza, Flizaka, Mytki Ilmanowity, Starowiejska (część od ul. J. Marka), Bema, Braci Słupskich

IV

M. B. Bolesnej, Boczna, Chmielnik, Różana, Harcerska, Strażacka, Polna, Kasprowicza, Mordarska, Łąkowa, Gajowa, Akacjowa, Klonowa, Bystra, Wróbla

V

Moniuszki (Berlinga), Sienkiewicza, Pogodna (19-Stycznia), Szopena, Armińskiego, Ogrodowa, Nowa, Mickiewicza, Kochanowskiego, Czyżewskiego

VI

Piłsudskiego, Orkana, Krakowska, Fabryczna, Kamienna, Sucha, Stroma, Kwiatowa, Zadziele, Węgrzynowicza

VII

Kopernika, Łowiecka, Wąska, Kubali, Targowa, Źródlana (przy ul. Targowej), Bulwary, Kilińskiego, Zielona, Mały Rynek

VIII

Leśna, Szymanowskiego, Przyłęckiego, Witkacego, Tetmajera, Karłowicza, Armii Krajowej, Źródlana (przy ul. Leśnej), ks. Rachwała, Paderewskiego (przy ul. Leśnej)

IX

Reja, Rejtana, Romera, Paderewskiego, Wojska Polskiego, Kolejowa

X

Słoneczna, Widok, Partyzantów, Mączeńskiego, Ceglarza, Gawrona, Ociepki

XI

Graniczna, Zacisze, Miła, Wierzbowa, Błękitna, Darniowa, Pod Górą, Ceglarska, Żuławskiego, dr. J. Bugaja, Bp. P. Bednarczyka, Spokojna (J. Cepielika), J. Beka

XII

Willowa, Metalowców, Wójtowicza, Myconia, Lisia, Bujaka, Rzeczna

XIII

Reymonta, Drzewna, Bednarzy, Zarębki, Asnyka, Orzeszkowej, Prusa, Modrzejewskiej, Wyspiańskiego, Rupniowskiego, Rolnicza

XIV

Tarnowska, Moczarki, Witosa, Łososińska, Drożdża, ks. Musiała, Dudka, Starodworska, Koszarska, Dębowa, Szkolna, Młyńska, Dzielec, Skrudlak

XV

Kościuszki, Cicha, Brożka, Narutowicza, Norwida, Żeromskiego, Agrestowa, Walecznych, Jabłoniecka, Wiejska, Żwirki i Wigury (część od ulicy Wiejskiej)

XVI

Sikorskiego, Piastowska, Podlipowe, Batorego, Grunwaldzka, Starowiejska (część od Lipowej), Biedronia, Lipowa, Wł. Łokietka, Ciasna, Małachowskiego, Br. Czecha, Kusocińskiego, Owocowa

 
/pobierz wykaz ulic PDF/

 

Terminy wywozu nieczystości stałych komunalnych niesegregowanych, surowców wtórnych i odpadów ulegających biodegradacji z poszczególnych stref z budynków jednorodzinnych w roku 2018

W przypadku jednego objazdu w ciągu miesiąca tj. miesiąc styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień odbiór nieczystości stałych komunalnych niesegregowanych, odpadów ulegających biodegradacji i surowców wtórnych będzie się odbywał w tym samym dniu raz w miesiącu, natomiast podczas dwukrotnego objazdu w ciągu miesiąca tj. okres od miesiąca kwietnia do miesiąca października włącznie odbiór nieczystości stałych komunalnych niesegregowanych i odpadów biodegradowalnych będzie się odbywał w każdym terminie (dwa razy w miesiącu), natomiast odbiór surowców wtórnych będzie w pierwszym terminie (jeden raz w miesiącu- podkreślenie terminu w tabeli)         

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych stref z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w roku 2018.

   

 

   Gruz budowlany oraz odpady z budynków w trakcie remontu, rozbiórki lub budowy, będą odbierane za dodatkową opłatą wg obowiązującej aktualnej ceny za m3 nieczystości stałych tj. 90,00 zł/m3. W/w cena zawiera podstawienie i udostępnienie kontenera o pojemności 5,5 m3 lub 7 m3 oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów. Osoby zainteresowane wywozem odpadów budowlanych proszone są o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby w Zakładzie Oczyszczania Miasta (tel. 18-337-28-89). 

/pobierz harmonogram PDF/


 

Wymagania wobec przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia:

- Uchwała nr XXXVII/230/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Limanowa.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa:

- Uchwała NR LII.339.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV.111.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa


- Uchwała nr XV.111.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Limanowa.

- Uchwała nr LII/342/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/232/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa.

- Uchwała nr XXXVII/232/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Limanowa.

 

Częstotliwość odbioru odpadów:

 - Uchwała nr XV.112.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała nr LII/343/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/233/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała nr XXXVII/233/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wysokość stawki za odpady komunalne:

- Uchwała nr XLI.269.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

- Uchwała nr XXII.168.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.

- Uchwała nr III.22.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.

- Uchwała nr XXXVII/234/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 

Terminy wnoszenia opłaty za odpady komunalnego:

 - Uchwała nr XXIV.182.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała nr XLVIII/319/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała nr XXXVII/235/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 Wzór deklaracji:

 - Uchwała nr XIX.138.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

- Uchwała nr XLVIII/320/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/231/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała nr XXXVII/231/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
 

 

Inormacje na temat funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Moczarki

 WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH