Ekodoradca Miasta Limanowa

 

Miasto Limanowa realizuje obecnie projekt zintegrowany LIFE pod nazwą "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.


Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci Ekodoradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.


Ekodoradcą na obszarze Miasta Limanowa, który udziela nieodpłatnych porad w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, jest Ewa Mól.


Siedzibą Ekodoradcy jest:

Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa


Przyjmuje w pokoju 34 w  godzinach pracy Urzędu tj.: pn -pt  7:30-15:30

Kontakt:

tel.: 18 337 20 54 wew.164
fax.: 18 337 10 41
e-mail:
emol@miasto.limanowa.pl


Wszelkie informacje dot. realizacji Projektu LIFE w Mieście Limanowa będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa pod adresem: www.miasto.limanowa.plWięcej informacji na temat projektu zintegrowanego LIFE można uzyskać na stronie internetowej:
http://powietrze.malopolska.pl/life