Miasteczko rowerowe


 

Miasto Limanowa zrealizowało zadanie pn.: Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Limanowej w ramach konkursu pod nazwą: "Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim".

 

Inwestycja polegała na budowie jezdni i ścieżek rowerowych o powierzchni utwardzonej wynoszącej 1191 m2 oraz budowie małej architektury związanej z tematyką miasteczka ruchu drogowego i rekreacją (znaki drogowe, ławki, architektura zabawowa, kosze na śmieci itp.). Inwestycję wykonywał Miejskie Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Koszt inwestycji to ok. 280 tys. zł, z czego miasto uzyskało z Województwa Małopolskiego dotację w wysokości 50%.

 

Miasteczko, które nadzorowane będzie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, czynne będzie w okresie letnim od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 20.00 (w okresie wiosennym i jesiennym do godz. 18.00).

 

Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego (Rowerowego) ma na celu stworzenie miejsca gdzie poprzez zabawę podczas korzystania z infrastruktury drogowej, dzieci i młodzież zostanie przygotowana do umiejętnego poruszania się po drogach publicznych. Miasteczko będzie służyć do nauki zasad ruchu drogowego, przeprowadzania konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz egzaminów na kartę rowerową. Z miasteczka będą mogły korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane pod opieką  wychowawców, rodziców lub osób przeprowadzających egzamin na kartę rowerową.

 

 

 

Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim".

 

 

 

GALERIA