Wszystkie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017 r.

1611 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017 roku dotyczące oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” został uzupełniony i poprawiony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017

1611 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2017 roku dotyczące zawiadomienia strony postępowania, że w dniu 16.11. 2017 Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się ponownie z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

2310 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2017 r.

1810 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 18.10.2017 zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA Limanowa  z dnia 18 października  2017 roku

1810 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA Limanowa z dnia 18 października 2017 roku

Burmistrza Miasta Limanowa informuje że wpłynął wniosek Miasta Limanowa o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.10.2017 r.

1710 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.10.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 17.10.2017 roku wydał postanowienie w którym podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.09.2017 r.

2709 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.09.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.09.2017 roku wydał decyzję w której odmówił wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanej do realizacji na działce nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.09.2017 r.

1109 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.09.2017 r.

Burmistrza Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 07.09. 2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.09.2017 r.

1109 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.09.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.09.2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.06.2017 r.

1906 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.06.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania że w dniu 19.06. 2017 roku wydał postanowienie w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej– Przylaskach”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.07.2017

2107 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.07.2017

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że zgodnie z art. 10 §1 w/w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego- zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej– Przylaskach”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.06.2017

0806 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.06.2017

dotyczy „Rozbudowy ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2017 r.

0102 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2017 r.

dotyczy „Rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa”- zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.01.2017 roku

2301 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.01.2017 roku

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 20.01.2017 roku wydał postanowienie w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa- zlokalizowanej w Limanowej na działce nr ew. 125 obr. ew.3.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.01.2017 roku

0401 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.01.2017 roku

Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa wszczęte zostało i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2017 roku

0602 Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2017 roku

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego „LIMDROG” Sp. z o.o., 34- 600 Limanowa ul. M. B. Bolesnej 87 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych eksploatowanej na terenie istniejącej wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w Limanowa– Przylaski, w obrębie działek nr ew. 123 i 124 obr ew. 2 w Limanowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.02.2017 r.

0802 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.02.2017 r.

Dotyczy „Rozbudowy ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.02.2017 roku

2702 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.02.2017 roku

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24.02.2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie( modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa” - zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.02.2017 roku

2702 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.02.2017 roku

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.02.2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa”- zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

archiwum wiadomości