Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie konsultacji

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Limanowa

Konsultacje społeczne 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016-2020

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) w związku z Uchwałą Nr XXXVI.246.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016-2020

 

Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza, że rozpoczyna konsultacje społeczne w/w projektu.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu. Z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa pok. Nr 31 w okresie od 08.03.2017r. do 07.04.2017r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl w zakładce: Gospodarka-rewitalizacja

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia  08.03.2017 r. do dnia 07.04.2017r. w formie:

1.     konsultacji w podobszarach:

a)    podobszar śródmieście – w dniu 20.03.2017r. o godz. 15.00

b)    podobszar centrum – w dniu 20.03.2017r. o godz. 18.00

c)     podobszar Zygmunta Augusta – w dniu 21.03.2017r. o godz. 16.00

w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa (sala narad, I p.)

 

2.       debaty  publicznej  

Debata odbędzie się w dniu  30.03.2017r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa (sala narad, I p.)

 

Uwagi i opinie można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 7.04.2017r.:

 

- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Limanowa

- Projekt uchwały

- Formularz zgłoszenia uwag

 - Ankieta