Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie Komitetu Rewitalizacji

 

 Limanowa, 4 lipca 2017 r.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Limanowa


 

 

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 6, 7 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1023 ze zm.) Burmistrz Miasta Limanowa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Limanowa w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Konsultacje dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - znajdujących się w projekcie uchwały Rady Miasta Limanowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - przeprowadzone będą w okresie od dnia 5.07.2017r. do dnia 16.07.2017r. w formie:

  1. Debaty publicznej w dniu  11.07.2017r. o godz. 14 00 w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, sala nr 19, na której omówiony zostanie  projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie  podmiotowej Urzędu Miasta Limanowa w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta Limanowa, www.miasto.limanowa.pl (zakładka Gospodarka-rewitalizacja). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety w postaci papierowej można dostarczyć do Urzędu Miasta Limanowa drogą korespondencyjną (34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w Urzędzie Miasta Limanowa oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:  sekretariat@miasto.limanowa.pl.

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta są dostępne na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Limanowa w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Rewitalizacja), na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa www.miasto.limanowa.pl  (zakładka: Gospodarka-rewitalizacja) oraz w pokoju 31 w Urzędzie Miasta Limanowa. Formularz konsultacyjny oraz ankietę będzie można pobrać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa w godzinach pracy Urzędu.