„Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę „

Dnia 8 listopada 2017 Miasto podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn: „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę „

( Wniosek o dofinansowanie do projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły na paliwa stałe” został umieszczony na liście rezerwowej i nie otrzymał środków finansowych na realizacje.)

 

Rozpoczęto realizacje dotowanego  projektu. Dnia 14 grudnia w Sali narad UM odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców ,podczas którego omówiono procedury i regulamin udziału w programie a także przedstawiono  niezbędne dokumenty wymagane do rozliczenia dotacji.

Ustalono termin naboru deklaracji do końca marca 2018r.

Pierwszeństwo składania deklaracji mają osoby ,u których został wykonany audyt energetyczny  i które   w ankietach wstępnych deklarowały  wymianę na  urządzenia gazowe .

Terminy naboru będą wznawiane aż do osiągnięcia realizacji 95 instalacji objętych wnioskiem.

W kolejnych naborach przewiduje się możliwość składania deklaracji przez osoby  z „list       rezerwowych ” jak również osoby ,które aplikowały do programu   pn: „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły na paliwa stałe ” .

 

 ( Składanie deklaracji przez inwestorów , których nieruchomości nie posiadają wykonanych audytów -będzie możliwa tylko pod warunkiem wykonania ich we własnym zakresie na własny koszt zgodnie z wytycznymi UMWM i  zgodnie z pkt.5 §5 Regulaminu )

 

Podmioty zaangażowane w realizacje projektu to:

·         URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO-

Instytucja zarządzająca, która udziela dofinansowania.

Kontaktem z UMWM będzie zajmowała się Gmina oraz Operator.

 

·         GMINA

Prowadzi nabór w ramach projektu

Podpisuje umowy z mieszkańcami.

Rozlicza projekt zgodnie z wymogami RPO.

Publikuje dokumenty formalne

 

·         OPERATOR PROGRAMU

-Operatorem jest podmiot zewnętrzny -firma ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K.

Odpowiedzialny jest za:

Kontakt z mieszkańcami, udzielanie wyjaśnień, zbieranie niezbędnych dokumentów,

Kontakt z Gminą.

Przygotowanie rozliczenia z UMWM.

Prowadzenie punktu obsługi

 

Aktualne informacje o programie oraz wzory dokumentów ( w tym regulamin programu ) - dostępne są na stronie  : http://www.niskaemisja.pl/limanowa_miasto/   a także w zakładce „Czyste powietrze „ na stronie www.miasto.limanowa.pl. oraz FB „Limanowa w zdrowej atmosferze”

 

Raz w miesiącu przewidywany jest Punkt Obsługi Klienta obsługiwany przez Operatora .Inwestorzy mają wówczas obowiązek  dostarczać wymagane dokumenty ,mogą zasięgnąć porady odnośnie kotła ,wykonawcy i programu.

Harmonogram lub daty funkcjonowania dostępne będą na ww.stronach internetowych lub w UM u Ekodoradcy  pod nr tel. 18 337 20 54w.164.

Data  pierwszego otwarcia POK ustalona zostaje na dzień 24 stycznia w godzinach od 13-tej  do 17-tej  ,a znajdować będzie się każdorazowo w pokoju nr22 UM. Kolejne daty planowane są w pierwszą środę każdego miesiąca w godz.13 -tej do 17 -tej.

W załączeniu do pobrania regulamin programu oraz prezentacja :„Procedura obsługi projektu ”.

 

- regulamin programu

- procedura obsługi projektu