"Czyste Powietrze"- Spotkania dla mieszkańców

Czyste powietrze” -SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW-DOTACJE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zamieszczony został komunikat o rozpoczęciu cyklu spotkań w gminach nt. możliwości wykorzystania przez osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych, środków finansowych na wymianę źródła ogrzewania oraz termomodernizacji budynków w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Czyste Powietrze".

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)

oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu

docieplenie przegród budynku

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

https://www.mos.gov.pl/…/czyste-powietrze-spotkania-w-gmin…/https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Wojewodztwo_malopolskie_4.pdf

Wg powyższego harmonogramu spotkanie dla mieszkańców Miasta Limanowa odbędzie się 29.09.2018r o godz.18  w Wiejskim dom kultury w Starej wsi - Stara Wieś 1

 

Szczegółowe informacje nt. programu i  naboru wniosków: https://www.wfos.krakow.pl/portalbene…/wymagana-dokumentacja

ZADAJ PYTANIE :

 https://www.wfos.krakow.pl/program-czyste-powietrze-zadaj-…/

Kontakt do doradcy powiatu limanowskiego :

https://www.wfos.krakow.pl/doradztwo-energetyczne/doradcy%e2%80%8b-energetyczni/

 Justyna Jesionek

tel. 785 855 937

justyna.jesionek@wfos.krakow.pl

e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

 

BROSZURA INFORMACYJNA:

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf