PODATKI

Dokumenty przyjmowane są na Dzienniku Podawczym (na parterze budynku Urzędu Miasta)

 


Informujemy, że stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz stawki podatku od środków transportowych na rok 2019 nie uległy zmianie. Poniżej obowiązujące stawki oraz wzory deklaracji i informacji:


Linki

Stawki podatku od środków transportowych na 2018 i 2019 rok

Stawki podatku od nieruchomości w 2018 i 2019 roku

 

Dokumenty do pobrania /pdf/

1. Informacja o nieruchomościach 2018 i 2019 - osoby fizyczne

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości  2018 i 2019 - osoby prawne

3. Deklaracja na podatek rolny 2018 i 2019 - osoby prawne

4. Deklaracja na podatek leśny 2018 i 2019 - osoby prawne

5. Deklaracja na podatek od środków transportowych

6. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transprtowych