POLSKA – NASZA WOLNA I NIEPODLEGŁA… - podsumowanie innowacji SP2 Limanowa

Rok jubileuszowy - 2018 - dobiegł końca… Nadszedł więc czas podsumowań. Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej przyłączyła się aktywnie do obchodów 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jedną z form uczczenia tego wydarzenia były zadania realizowane w ramach przygotowanej przez p. K. Florek i B. Kaczmarczyk innowacji pedagogicznej „Polska – nasza wolna i niepodległa!...”


Uczniowie przy pomocy i wsparciu nauczycielek podjęli się wielu działań, które zakończyły się sukcesem. Były to:
 

-Opracowanie wniosku projektu wieloletniego „Niepodległa” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

-Przygotowanie i opracowanie planu innowacji pedagogicznej pt. „Polska – nasza wolna i niepodległa”

-Realizacja zadań zaplanowanych w innowacji pedagogicznej „Polska nasza wolna
i niepodległa..”:

-Miejski Konkurs Historyczny o Ojcach Niepodległości pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa

-Wieczorek Poetycko – Muzyczno – Taneczny

-Wojewódzki Konkurs Tematyczny dla uczniów gimnazjum „Na polu chwały…Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

-Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

-Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”

-XIV Małopolski Konkurs Literacki i Plastyczny „Ziemio Ojczysta”

-Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny „Wolna i niepodległa. Moja opowieść 
o Ojczyźnie” pod Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

-Konkurs plastyczno – literacko – fotograficzny „Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – Pomnik Konstytucji 3 Maja”

-Konkursy literackie :

„Listy do przyszłości”

II Międzynarodowy i IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

-Przygotowanie i zaprezentowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych na temat Ojców Niepodległości w czasie godzin wychowawczych i Miejskiego Konkursu Historycznego

-Przygotowanie gazetek tematycznych o Ojcach Niepodległości i miejscach pamięci – Jabłoniec i Golców związanych z bitwą pod Limanową

-Wycieczki edukacyjne na cmentarze wojenne na terenie Limanowej i okolic oraz do Bazyliki M. B. Bolesnej w Limanowej /100 rocznica powstania Bazyliki/

-Udział  w debacie oksfordzkiej pt. „Polityka zagraniczna Józefa Becka jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia interesów Polski” w Sali Konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Limanowej przygotowanej przez uczniów I LO

-Udział uczniów w pokazie filmów krótkometrażowych „Historia w ożywionych obrazach”

-Organizacja Szkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów SP i Gimnazjum 
( tematem: Ojczyzna, niepodległość) w ramach Tygodnia Języka Ojczystego

-Organizacja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły – Tadeuszu KościuszcePomysłodawczynie innowacji: Katarzyna Florek i Beata Kaczmarczyk składają serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły, Władzom Miasta Limanowa na ręce Pana Burmistrza, nauczycielom i pracownikom Szkoły, Prezesowi Stowarzyszenia Historia Ożywiona Jabłoniec 1914, rodzicom, którzy wsparli ich trud oraz uczniom zaangażowanym w poszczególne działania. To dzięki wszystkim wymienionym projekt zakończył się sukcesem, a zadania zostały w pełni zrealizowane. DZIĘKUJEMY!


 
 
Tagi

GALERIA