X POWIATOWY KONKURS „BEZPIECZNY INTERNET”

W dobie szybko rozwijającej się technologii komunikacyjno–informacyjnej priorytetowym działaniem społecznym stało się uświadomienie dzieci i młodzieży o licznych niebezpieczeństwach czyhających na nich za szklanym monitorem komputera. Ogromny odsetek młodych ludzi przyznaje, że nie potrafi rozstać się z telefonem komórkowym, dlatego tym bardziej na nas wszystkich ciąży obowiązek profilaktyki ryzykownych zachowań w sieci.

 W dn. 23.01.2020r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej odbyła się X  jubileuszowa  edycja  Powiatowego Konkursu „BEZPIECZNY INTERNET”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: 
Starosta Powiatu Limanowskiego – p. Mieczysław Uryga
Burmistrz Miasta Limanowa – p. Władysław Bieda
Patronat merytoryczny -  Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej z terenu Powiatu Limanowskiego, a jego celem było propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży związanych z korzystaniem z Internetu, motywowanie społeczności szkolnych do angażowania się w inicjatywy społeczne propagujące bezpieczeństwo w sieci, a także  uświadomienie potrzeby współpracy pomiędzy społecznością szkolną a Policją . Dzięki takim konkursom uzmysławia się dzieciom zagrożenia jakie przynosi  nierozważne publikowanie prywatnych treści w sieci. 
W konkursie tym wzięło udział 27 uczniów z 14 szkół Powiatu Limanowskiego.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
przewodnicząca -  p. Izabella Sułkowska – Pieczonka  - zastępca dyrektora SP nr 2
Członkowie: p. Magdalena Romankiewicz – nauczyciel języka polskiego
         p. Daniel Smoter - nauczyciel informatyki 
         p. Dariusz Ciba – sierżant sztabowy Zespołu ds. Nieletnich  Komendy   Powiatowej Policji w Limanowej 

W trakcie trwania konkursu dla nauczycieli – opiekunów odbyło się szkolenie na temat cyberprzemocy, które poprowadziła p. Magdalena Zwolińska – Pawlik będąca pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej. 

W podsumowaniu konkursu udział wzięli Starosta Powiatu Limanowskiego – p. Mieczysław Uryga, przedstawiciel Urzędu Miasta – p. Halina Waktor – kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – sierżant sztabowy p. Dariusz Ciba oraz dyrektor szkoły – p. Wiesław Stanik.  
Oto zwycięzcy:
I miejsce – Kamil Michalik - Szkoła Podstawowa w Pisarzowej

II miejsce – Sebastian Ćwik - Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej        
II miejsce – Adrian Malawski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej
                                                             
III miejsce – Hubert Guzik - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej
III miejsce – Wiktor Tokarczyk – Szkoła Podstawowa w Jadamwoli  
III miejsce – Wiktor Kuzar  - Szkoła Podstawowa w Przyszowej         
                                                                    
Gratulujemy obszernej wiedzy i życzymy kolejnych sukcesów.
Konkurs ten odbył się dzięki hojności sponsorów:
Starostwo Powiatu Limanowskiego
Urząd Miasta Limanowa
Volvox
Emiter Sp. J. 
Dr Web
Tymbark MWS Sp. Zo.o .Sp .K
F.G.P.H.U. Jackówka
F.H.U. DW GSM Dawid Wójs
Wolimex
F.H.U. Multispan
F.H.U. M-Ogrody 

Organizatorami konkursu byli:
p. Izabella Sułkowska – Pieczonka
p. Magdalena Romankiewicz
p. Daniel Smoter
p. Marta Kempny

Dziękujemy uczniom z klasy 8b za pomoc w organizacji konkursu.
 
Tagi

GALERIA