„Trójka” świętuje 120. rocznicę urodzin Patrona szkoły

11 marca 1900 r. w Limanowej przyszedł na świat Józef Joniec, syn Agaty i Wojciecha. Dokładnie 120 lat później Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej uroczyście obchodziła rocznicę urodzin swojego Patrona.

 Świętowanie rozpoczęło się od mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem  ks. Prałata dr. Wiesława Piotrowskiego w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Homilię, ukazującą postać Józefa Jońca- kapłana, żołnierza, społecznika, artysty, miłośnika historii , wygłosił ks. Jarosław Gomułka. Zwracając się do młodzieży przedstawił Patrona szkoły jako autorytet- wzór do naśladowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Następnie zaproszeni  goście oraz społeczność szkolna spotkali się w hali przy Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły mgr Wiesław Wójtowicz  powitał zebranych, a wśród nich: panią Urszulę Nowogórską posła na Sejm RP, ks. Prałata Wiesława Piotrowskiego, burmistrza miasta Władysława Biedę, przewodniczącą Rady Miasta Jolantę Juszkiewicz oraz radnych: Irenę Grosicką, Karola Ficonia i Janusza Kadziołkę, Elżbietę Mordarską- prezesa limanowskiego oddziału ZNP,   dyrektorów limanowskich szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Gościem honorowym była  Hanka Anna Kazimierczak- Zawada, krewna księdza pułkownika.

Dyrektor w swoim przemówieniu przypomniał okoliczności nadania imienia szkole, które miało miejsce 7 września 1996r.

Głos zabierali również zaproszeni goście, którzy podkreślali rolę wartości wyznawanych przez Patrona w dzisiejszej pracy wychowawczej szkoły. Na ręce dyrektora przekazali podarunki, a wśród kopie obrazów autorstwa ks. płk. J. Jońca.

Po części oficjalnej,  młodzież szkolna przedstawiła widowisko artystyczne, przybliżając biografię Patrona szkoły oraz ideały, jakimi kierował się w życiu.

Tagi

GALERIA