Grupa Teatralna "Bajtek" w finale 34. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK.

Grupa Teatralna „Bajtek” działająca w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Limanowej 12.06. 2019 r. po raz kolejny reprezentowała szkołę, miasto i powiat w finale 34. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. BAJDUREK jest największą - na terenie Małopolski - doroczną imprezą będącą prezentacją i przeglądem dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych województwa.

W tym roku jury oceniło i omówiło 96 spektakli teatralnych, spośród których do wielkiego finału w Nowym Sączu zaprosiło 17 grup w tym grupę teatralną „Bajtek”, która pokazała spektakl „Baśń o korsarzu Palemonie”. W FINALE nie ma gradacji miejsc, gdyż głównym założeniem finałowego spotkania jest przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych, będący formą konfrontacji i wzajemnej edukacji teatralnej. Jurorzy podziwiali grę aktorką i scenografię przedstawienia.

Grupa teatralna „Bajtek”  działa nieprzerwanie od 2003 r. W tym roku jest to ich piąty z kolei finał, a drugi pod rząd (2018,2019).

Młodzi aktorzy często niedostrzegani na terenie lokalnym, uczestniczą w wielu różnych konkursach, gdzie prezentują wysoki poziom swoich umiejętności.

Grupa rozwija się i realizuje wciąż nowe pomysły sceniczne osiągając sukcesy mimo znikomych zasobów finansowych koniecznych do realizacji spektakli czy wyjazdów na przeglądy.  Utrzymanie wysokiego poziomu spektakli przez wiele lat było i jest możliwe dzięki motywacji młodych aktorów oraz determinacji i ogromnemu zaangażowaniu instruktorów Danuty Ługowskiej i Jadwigi Kazana.

Tagi

GALERIA