Profesor Andrzej Kulig z wizytą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Pochodzący z Limanowej profesor Politechniki Warszawskiej pan Andrzej Kulig był gościem szkolnej Izby Pamięci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej.

Izba Pamięci została utworzona z inicjatywy nauczyciela Stanisława Golonki na początku lat 90-tych. Zgromadzono w niej liczne pamiątki związane z historią szkolnictwa w Łososinie Górnej, m.in. z historią Górskiej Szkoły Rolniczej, której 90-lecie świętowaliśmy w poprzednim roku.

Pan profesor Andrzej Kulig odwiedził szkołę w konkretnym celu. Jego ojciec Stanisław Kulig był absolwentem Męskiego Gimnazjum Rolniczego w Łososinie Górnej. Pan profesor przekazał na ręce dyrektora Alberta Golonki bardzo cenny eksponat do Izby, świadectwo szkolne swojego taty z roku 1948 z podpisem ówczesnego dyrektora Jana Drożdża

Historię szkolnictwa łososińskiego przybliżyli panu profesorowi Stanisław Golonka oraz Stanisław Ociepka. Obydwaj panowie to pasjonaci lokalnej historii, pielęgnujący pamięć o dawnych wydarzeniach. 

Serdecznie dziękujemy za wzbogacenie naszej muzealnej kolekcji i życzymy panu profesorowi dalszych wypraw, wysokogórskich i nie tylko.

Więcej o profesorze Andrzeju Kuligu tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kulig_(in%C5%BCynier)

Tagi