KONKURS "I TY ZOSTAŃ AMBASADOREM CZYSTEGO POWIETRZA"

KONKURS W RAMACH PROGRAMU LIFE

"I TY ZOSTAŃ AMBASADOREM CZYSTEGO POWIETRZA"

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie w ramach realizacji programu LIFE
pn:  „I TY ZOSTAŃ AMBASADOREM CZYSTEGO POWIETRZA”
• Uczestnicy konkursu mają za zadanie :
1.    ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ EKOBAJKI „Bajka o SmogoSmoku ,dzielnym Tomaszu i czystym powietrzu w Limanowej” ( załącznik nr 4 )
2.    STWORZYĆ LOGOTYP PLAKIETKI AMBASADORA CZYSTEGO POWIETRZA( wzór-załącznik nr 3 )
3.    UZASADNIĆ W KILKU ZDANIACH JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ AMBASADOR CZYSTEGO POWIETRZA i KTO MOŻE ZOSTAĆ ODZNACZONY TAKIM TYTUŁEM? JAKIMI DZIAŁANIAMI POWINNA WYKAZYWAĆ SIĘ TAKA OSOBA?
• Jeden autor może przedłożyć jedną prace
• Technika wykonania pracy -format A4 lub A5 (praca zaprojektowana w obrysie  koła)  -dowolna technika graficzna /plastyczna ; na plakietce może ale nie musi pojawić się napis: „I ty zostań ambasadorem czystego powietrza”
Przewidziano 1 nagrodę o wartości do  : 200zł
Termin do 31.01.2019r. Regulamin i załączniki do pobrania .

 

 

 

 

GALERIA