Zapisy na termowizję budynków

Termowizje budynków-zapisy

Planowany termin wypożyczenia kamery termowizyjnej w ramach projektu LIFE w bieżącym roku planowany jest na 12 -26 marca. 

Należy pamiętać ,że aby wykonać badanie termowizyjne ,różnica temperatury wewnętrznej                  i zewnętrznej musi być większa niż 15 C, a na zewnątrz brak  opadów   i silnego wiatru. Badania planowane  są wczesnym rankiem ,tak aby badany budynek nie był wystawiony na ekspozycje promieni słonecznych .

Przeprowadzenie wizji  i liczba badań ściśle uzależniona będzie  od warunków pogodowych.

Zapisy przyjmowane będą w dniu 8 marca 2019 r . pod nr tel: 018 337 20 54 wew.164. po godzinie 8.00.

Przypomnijmy:

Zasady funkcjonowania termowizji

Termowizja to bezkontaktowa ocena rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Polega na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego (0 Kelvinów = -273,15oC). Promieniowanie podczerwone jest przetwarzane przez kamerę termowizyjną na kolorową mapę temperatur zwana termogramem. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, niska temperatura powierzchni może świadczyć o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody.

Przeprowadzanie pomiarów termowizyjnych

Zewnętrzne badania termowizyjne budynków należy przeprowadzać w następujących warunkach:

·         różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu i temperaturą zewnętrzną powinna być minimum 15K,

·         pomiary należy przeprowadzać w warunkach braku oświetlenia słonecznego (przed wschodem słońca lub po jego zachodzie bądź w dzień pochmurny),

·         nie należy przeprowadzać badań termowizyjnych na zewnątrz jeżeli pada deszcz, śnieg bądź jest gęsta mgła,

·         ściany powinny być suche,

·         budynek powinien być stabilnie nagrzany (wybrać okres ustabilizowanej temperatury zewnętrznej),

·         nie należy otwierać okien podczas badania,

·         należy unikać ostrych kątów wykonywania zdjęć termowizyjnych.