Konsultacje Indywidualne- "Czyste Powietrze"

 

„CZYSTE POWIETRZE”-KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

W dniu 20 marca 2019 w Urzędzie Miasta ,planowane są  konsultacje indywidualne z Doradcą Energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Osoby zainteresowane powyższym programem , będące na etapie przygotowywania wniosku i chcące skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertem -mogą zapisywać się pod nr 18 337 20 54 wew.164 lub osobiście w pokoju 304 do dnia 13 marca 2019.

Doradca Energetyczny - udziela wszelkich informacji z zakresu programu .

Doradca nie wypełnia wniosku.

 

/ Niezbędne informacje do przygotowania wniosku -to zakres planowanych prac oraz koszt inwestycji , wielkości termomodernizowanych powierzchni ,wysokość dochodów potwierdzona dokumentami ./

 

W ramach programu  LIFE - pomocy i informacji w powyższym zakresie udzieli również Ekodoradca  Urzędu Miasta Limanowa .

 

O programie :

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).


Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.


Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:

·         pożyczka

·         dotacja


Terminy:

Realizacja programu: lata 2018-2029 r.

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

 


Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

 

Szczegółowe informacje na stronie : https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/