ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

  ZARZĄDZENIE  NR  81/2019

 

BURMISTRZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ

MIASTA  LIMANOWA

 

z dnia 27 maja 2019 r.

  

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 9:00 - na terenie Miasta Limanowa.

 

 

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.)   zarządzam co następuje :

 

 

§ 1

 

W związku z poprawą pogody oraz opadem wód w rzekach i potokach przepływających przez teren Miasta Limanowa ogłaszam w dniu 27 maja br. o godz. 9:00 odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Limanowa.

  

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. OC Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

mgr inż. Władysław Bieda

Tagi