Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

1106 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Limanowa

archiwum wiadomości