Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

1106 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.09.2019

1009 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.09.2019

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa

archiwum wiadomości