Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.12.2019 r.

1012 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.12.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr XIII.73.19 z dnia 30.08.2019 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.12.2019 r.

1012 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.12.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr IV.23.19 z dnia 25.01.2019 roku oraz uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr IV.24.19 z dnia 25.01.2019 roku.

Obwieszczenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 30.10.2019 r.

3010 Obwieszczenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 30.10.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że w dniu 24 października 2019 roku wydał decyzje w której orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przerób kosmetyków zawierających detergenty– Recykling Mydła” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 877/6 obr. ew. 5 w Limanowej w wynajętej części budynku usługowego przy ul. Jabłonieckiej w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

1106 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.09.2019

1009 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.09.2019

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa

archiwum wiadomości