Wybory do Izb Rolniczych

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY POWIATOWEJ MIR

 
Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie zawiadamia, że w niedzielę, 28 lipca odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Do dnia 5 lipca 2019 roku można zgłaszać kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w wyborach zarządzonych na dzień 28 lipca br.
Kandydatem może być osoba która jest członkiem izby rolniczej – tj. posiada gospodarstwo rolne na terenie Miasta Limanowa i przedłoży następujące dokumenty:
1) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
2) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych,
3) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej (rolników z terenu Miasta Limanowa), popierających zgłoszenie kandydata.
 
W przypadku gdy zgłoszenia nie będzie dokonywał kandydat osobiście – dodatkowo pisemne upoważnienie dla osoby zgłaszającej do dokonania zgłoszenia (podpisane przez kandydata).
 
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 11 lipca 2019 roku – w Urzędzie Miasta Limanowa  (pokój nr 106) – w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00.

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LIMANOWEJ
- Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Limanowej – przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej MIR
- Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Limanowej - informacja o składzie i siedzibie komisji oraz organizacji i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej MIR
 
Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do dokonania zgłoszenia kandydata:
- Zgłoszenie kandydata /word
- Zgłoszenie kandydata /PDF
- Oświadczenie kandydata /word
- Oświadczenie kandydata /PDF
- Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury /word
- Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury /PDF
- Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury /word
- Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury /PDF

UCHWAŁA ZARZĄDU MIR W SPRAWIE ZATWIERDZENIA OKRĘGÓW WYBORCZYCH
- Uchwała Zarządu MIR w sprawie zatwierdzenia okręgów wyborczych
- Załącznik do Uchwały Zarządu MIR - Wykaz okręgów wyborczych

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów:
- Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów
- Terminarz wyborczy
- Interpretacja MRiRW w sprawie uprawnionych do głosowania
 
Więcej informacji  również dostępnych jest na stronach internetowych:
Krajowej Rady Izb Rolniczych -
http://www.krir.pl/
Małopolskiej Izby Rolniczej -
https://mir.krakow.pl/