Termowizja budynków- zapisy 2019/2020

Termowizje budynków-zapisy 2019/2020

W grudniu 2019 planowane są zapisy na wykonanie termowizji w budynkach z terenu Miasta Limanowa. Przeprowadzenie wizji  i liczba badań ściśle uzależniona będzie  od warunków pogodowych. W wyniku badania mieszkaniec otrzyma zapis elektroniczny zdjęć. 

Należy pamiętać ,że aby wykonać badanie termowizyjne, różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej musi być większa niż 15 C, a na zewnątrz brak opadów i silnego wiatru. Badania planowane są wczesnym rankiem (7.00-9 .00), tak aby badany budynek nie był wystawiony na ekspozycje promieni słonecznych.

Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie pod nr 18 337 20 54 w. 164.

Termowizje wykonywane będą tylko pod adresami, w których przekazano dane do bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania.

Przypomnijmy:

Zasady funkcjonowania termowizji

Termowizja to bezkontaktowa ocena rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Polega na obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego (0 Kelvinów= -273,15oC). Promieniowanie podczerwone jest przetwarzane przez kamerę termowizyjną na kolorową mapę temperatur zwana termogramem. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, niska temperatura powierzchni może świadczyć o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody.

Przeprowadzanie pomiarów termowizyjnych

Zewnętrzne badania termowizyjne budynków należy przeprowadzać w następujących warunkach:

·         różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu i temperaturą zewnętrzną powinna być minimum 15K,

·         pomiary należy przeprowadzać w warunkach braku oświetlenia słonecznego (przed wschodem słońca lub po jego zachodzie bądź w dzień pochmurny),

·         nie należy przeprowadzać badań termowizyjnych na zewnątrz jeżeli pada deszcz, śnieg bądź jest gęsta mgła,

·         ściany powinny być suche,

·         budynek powinien być stabilnie nagrzany (wybrać okres ustabilizowanej temperatury zewnętrznej),

·         nie należy otwierać okien podczas badania,

·         należy unikać ostrych kątów wykonywania zdjęć termowizyjnych.