EKOINTERWENCJA - FORMULARZ ZGŁASZANIA

EKOINTERWENCJA -

FORMULARZ ZGŁASZANIA

 

Na stronie miasta widnieje nowy element graficzny – to skrót do formularza ekointerwencji.

Jest on bezpośrednio dostępny pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/

To  możliwość zgłoszenia przez mieszkańca podejrzenia spalania niedozwolonych substancji czy też odpadów. Uzupełniając formularz -zostaje on przesłany do Urzędu Marszałkowskiego  po czym trafia do gminnego ekodoradcy z informacją o miejscu podejrzenia i krótkim opisem problemu. Po takim zgłoszeniu , podejmowane są konkretne działania -jest to kontrola Straży Miejskiej lub Ekodoradcy .

Podczas kontroli wymagane są dokumenty zakupu paliwa stałego ,dokumenty potwierdzające wywóz śmieci ,jeśli konieczne -dokumenty dotyczące certyfikacji kotła. Badana jest wilgotność drewna opałowego i w jaki sposób jest składowane a także w razie widocznego  naruszenia ,pobierane są próbki popiołu do badań laboratoryjnych .

Poprzez ten sam formularz istnieje możliwość zgłaszania uciążliwego przedsiębiorcy z sąsiedztwa ,wystarczy odznaczyć zakładkę :Naruszenie ochrony środowiska przez przedsiębiorcę .Kontrole w tym przypadku przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jeśli zgłosimy sprzedaż węgla złej jakości sprawa trafi do Inspekcji Handlowej  .

Przypominamy, przy zakupie węgla sprzedający zobowiązany jest wydać nam certyfikat jakości sprzedawanego paliwa. Jest on wymagany przy kontroli .

 

PAMIETAJMY! w domowych piecach obowiązuje całkowity zakaz spalania :

• plastikowych pojemników i butelek po napojach,

• zużytych opon i innych odpadów z gumy,

• przedmiotów z tworzyw sztucznych,

• elementów drewnianych pokrytych lakierem,

• sztucznej skóry,

• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

• opakowań i pozostałości po farbach i lakierach,

• plastikowych toreb z polietylenu,

• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,

• mokrych liści, trawy, gałęzi.

 

 

Bieżące informacje z zakresu ochrony powietrza znajdziesz pod adresem :

https://www.facebook.com/limanowawzdrowejatmosferze/