Wszystkie

Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.01.2020 r.

1001 Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.01.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że w dniu 20 marca 2014 roku na wniosek Pana Stanisława Tomaszka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tomaszek Stanisław wszczęto zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanego do realizacji w Limanowej na działce nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.08.2020

1108 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.08.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.08.2020 r. w sprawie o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

archiwum wiadomości